Nordenskiöldsgatan

Stylingjobb för Stadshem Fastighetsmäkleri där de flesta möbler byttes ut
Foto: Janne Olander