Kristinehöjdsgatan

Stylingjobb för Stadshem fastighetsmäkleri där de flesta möbler byttes ut
Foto: Jonas Berg