Ingenjörsgatan

Halvstyling tillsammans med Emma Fischer för Alvhem
Foton av Henrik Lindén